سیر و صعود معنوی از دیدگاه آیه الله آصفی
66 بازدید
محل نشر: کتاب اندیشه ماندگار/بوستان کتاب/1393
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده عرفان اسلامی را می¬توان ارتباط انسان با خدا دانست که انسان خویشتن را از دنیا و آنچه دنیایی و مذموم است رهانیده و به ساحت قدسی پیوند می¬زند. در عرفان اسلامی راهی که برای دستیابی به این هدف پیموده می¬شود سیر و سلوک الی الله نام گرفته است. آیة الله محمدمهدی آصفی علاوه بر فقه و اصول در زمینه عرفان صاحب نظر بوده و با استفاده از قرآن و احادیث برای ارتباط با خداوند متعال کتاب¬های متعددی تالیف کرده است. ایشان از انواع سیر و سلوک، مراحل ارتباط با خدا، بازگشت به خدا، منازل سیر و سلوک، منازل رحمت، تفویض، حضور قلب در نماز، عجب، ریا و ... بحث کرده است. در این مقاله مباحث گوناگونی در باره سیر و صعود معنوی، مانند منازل سیر و سلوک، مراحل ارتباط با خدا، سیر و سلوک ظاهری و باطنی، نحوه مراقبت و ... از دیدگاه آیة الله آصفی بررسی می¬شود. واژه های کلیدی: آصفی، سیر و سلوک، منازل، قرب خدا، عبد