بررسی و نقد میراث ایرانی در اندیشه دکتر محمد عابد الجابری
151 بازدید
محل نشر: پژوهش های اخلاقی/دوم/
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
محمد عابد الجابری یکی از مشهورترین متفکران جهان عرب بود که با ارائه راه کارهایی نوین سعی در حل مشکلات و بحران های فرهنگی و سیاسی جهان عرب داشت. وی با تالیف العقل الاخلاقی العربی کوشید با نگاهی کاملا انتقادی میراث های ایرانی و صوفیه را بررسی و نقد کنند. وی نتیجه گرفت که تمم عقب ماندگی ها و انحطاط ارزشی و اخلاقی در تمامی جوامع اسلامی ریشه در تفکرات اردشیر - اخلاق اطاعت - داشته و اگر خطایی از حاکمان عرب سر بزند نباید آنها را نکوهید؛ بلکه باید دنبال جسد اردشیر بود و بر آن لگد زد بر آرای جابری نقدهای بسیاری وارد است: نقدهایی چون قوم گرایی، پیش داوری های گسترده و بی مورد، استفاده گزینشی از منابع و عدم توانایی در دست یابی به منابع مختلف هر میراث؛ که در این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت. کلیدواژه ها: محمد عابدالجابری، میراث ایرانی، عقل اخلاقی عربی، میراث اخلاقی پارسی، اخلاق اطاعت.
آدرس اینترنتی